بازدید امروز : 65
بازدید دیروز : 67
بازدید این ماه : 780
بازدید ماه قبل : 804
کل بازدید : 38016
سایت آموزشگاه کامپیوتر

مهندس مهدی رحیم پور
ویژگی هوای  مرطوب ، درک کامل ویژگی  هوای مرطوب در بحث گرما و رطوبت و به ویژه کنترل آن اساسی است. آلاینده های هوا از یک محل به محل دیگر بسیار متفاوت است ولی ترکیب هوای خشک نسبتا ثابت بوده و با توجه به زمان ، مکان و ارتفاع ، مختصری تغییر می یابد. [4]
اساسا در سنجش رطوبت از دو تعریف استفاده می شود. رطوبت در یک محیط به صورت رطوبت نسبی (Relative Humidity) اندازه گیری می شود و رطوبت یک محصول به صورت رطوبت مطلق (Absolute Humidity)  اندازه گیری می گردد. [2] از آن جایی که هدف از این مطالعه بررسی روش های سنجش رطوبت در هوا است باید به انواع روش های ممکن برای سنجش رطوبت نسبی پرداخت. روش های گوناگون سنجش رطوبت نسبی در زیر آمده است:
3-1-1- اندازه گیری مقاومتی رطوبت
در این نوع اندازه گیر ، از تغییرات مقاومت الکتریکی یک عنصر حساس به رطوبت استفاده می شود. می توان دو الکترود هادی درون محفظه ی پلاستیکی که با فاصله ای از یکدیگر قرار گرفته اند را به کار برد و فضای بین آن ها از ماده ای مثل لیتیم کلراید ، که جاذب رطوبت است ، پر کرد. در این صورت با افزایش رطوبت محیط ، مقاومت الکتریکی کاهش می یابد و سنجش کامل می گردد. این رطوبت سنج قادر به اندازه گیری رطوبت تا حد بالای 90در صد است. [2] کاربرد این وسایل که با نام ترموهیدرومتر دیجیتالی شناخته می شوند ، بیشتر در مقابل دهانه دمنده سیستم های تهویه است. [4]
3-1-2-    اندازه گیری رطوبت از طریق دما
 در این روش با مقایسه ی دمای دو حباب خشک و تر ، رطوبت هوای عبوری ، اندازه گیری می شود. اندازه گیر دمای بالایی ، اندازه ی دمای هوای محیط یا همان دمای حباب خشک است و اندازه گیر دمای پایینی ، اندازه ی دمای حباب تر که توسط اسفنج کاملا خیس قرار گرفته است ، می باشد. این اندازه گیری محدوده ای از 3 تا 97 در صد را شامل می شود. [2] این نوع رطوبت سنج در دو نوع رطوبت سنج چرخان و رطوبت سنج آسمن یافت می شوند. مقدار رطوبت نسبی به کمک روابط ، جداول ، خط کش و نمودار سایکرومتری تعیین می شود. [4]
 
3-1-1-  استفاده از هیدروگراف
یکی از این وسایل که اصطلاحا به آن هیدروگراف می گویند و کاربرد زیادی در ایستگاه های هوا شناسی دارد. بر اساس اندازه گیری تغییر طول جنس موی خاصی از انسان عمل می کند. در این وسیله یک رشته موی انسان را 10الی 100برش طولی داده و توسط وزنه کوچکی که به اهرمی متصل است ، درحال کشش قرار می دهند و در اثر تغییر رطوبت هوا ، طول مو تغییر می نماید. نوع دیگری از این وسایل دستگاه هایی هستند که بر اساس تغییر مساحت سطح مشخصی از پوست قورباغه (که درحال کشش میباشد) عمل می کند و مشابه دستگاه قبلی است که در صنایع نساجی که اندازه گیری و کنترل رطوبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، کاربرد زیادی دارد. [4]
 منبع:
۲-    اصول و اجزاء: کنترل صنعتی / سبزپوشان- سید حجت / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران / چاپ پنجم 1386
۴-    انسان و تنش های حرارتی محیط کار / گلبابایی- فریده – امیدوار- منوچهر / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ اول 1381نوشته شده توسط مهندس محمود میرزائی چلک در شنبه 18 اردیبهشت 1389 و ساعت 01:55 ق.ظ [+] | نظرات ()

رطوبت خاك را با روشهای مختلفی میتوا ن اندازه گیری  كرد. بطور کلی آنها را میتوان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم­بندی نمود:

1-   روش اندازه گیری مستقیم : در این روش رطوبت خاك به روش وزنی و از طریق خشك كردن نمونه در دستگاه اتوو با درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد تعیین می­شود.

2-   روشهای غیر مستقیم: در این روشها با استفاده از دستگاههای مختلف ، میزان رطوبت خاك تعیین می­شود. مهمترین این روشها عبارتند از:

 

-          نوترونمتر

-          بلوك گچی

-          تانسیومتر

-          TDR

-         تتاپروب

 

نوشتار پیش­رو اختصاص به اندازه­گیری عملی رطوبت خاك با استفاده از دستگاه TDR( Time Domain Reflectometry) دارد.

- اندازه گیری رطوبت خاك با دستگاه )TDRمدل دلتا تی):

یك دستگاه TDR از یك قسمت مرکزی گیرنده  و یك سنسور میله­ای تشكیل شده است . برای اندازه گیری رطوبت خاک میله­های سنسور  در داخل پروفیل و ترجیحا به تفکیک افقها قرار می­گیرد. سنسور  معمولا از 4 یا 5 میله مسی یا فلزی مشابه و هم اندازه تشكیل شده است که بصورت دایره یا کنار یکدیگر قرار گرفته است.

 

اساس كار دستگاه TDR  براین اصل استوار است كه دستگاه گیرنده علایمی را به داخل سنسور میله­ای ارسال كرده كه از میله­ای اصلی(كه معمولا میله وسطی است) این علایم خارج شده و توسط میله­های كناری دریافت میشوند. هنگامی كه سنسور در داخل خاك قرار دارد و بین میله­ها را خاك فرا می­گیرد بسته به میزان رطوبت خاك،  زمان عبور موج الكترومغناطیس تغییر میكند و دستگاه برحسب واحدهای مختلف (بسته به تنظیم دستگاه بر روی كدام واحد) كه معمولا میلی ولت، درصد رطوبت و یا مجموع هر دو است میزان رطوبت را مستقیما قرائت میكند.

 

دستگاه تی دی آر و سنسور آن در حال استفاده

 

 

در هنگام استفاده از دستگاه مذكور باید موارد زیر را رعایت كرد:

1-   در خاكهای سخت قبل از فرو كردن سنسور در خاك با استفاده از میله­های هم اندازه سنسور اقدام به ایجاد سوراخ در نیمرخ خاك كرده تا سنسور به راحتی داخل خاك شود.

2-   تمام سطح میله­ها را خاك فرا بگیرد زیرا اگر قسمتی از میله­ها با هوا در تماس باشد دستگاه به اشتباه رطوبت هوا را برای آن قسمت قرائت میكند.

3-      میله­های سنسور با زاویه 20 درجه به داخل خاك فرو برده شوند.

4-   در خاكهای سنگریزه دار بعلت عدم امکان فرو بردن سنسور میتوان قسمتی از خاك افق مربوطه را كند و در یكجا جمع كرده وسپس  سنسور را داخل خاك فرو برده و اندازه­گیری انجام شود.

5-     برای یك افق حداقل 3 بار اندازه­گیری و معدل گیری شود.

 

معمولا برای خاكهای مرتعی اندازه­گیری رطوبت خاك بعد از 24 ساعت پس از بارندگی نشاندهنده میزان آب قابل دسترس برای گیاهان است.

 غروب اخترآباد ساوهنوشته شده توسط مهندس محمود میرزائی چلک در شنبه 18 اردیبهشت 1389 و ساعت 01:42 ق.ظ [+] | نظرات ()
خلاصه مقاله
برای انجام این تحقیق از استوانه هایی به قطر داخلی 30 و ارتفاع 100سانتیمتر كه جنس آن پلكسی گلس بود استفاده گردید و شش نمونه بافت خاك با تركیبی از بافت لومی رسی و ماسه ای تهیه و رطوبت آنها بطور یكنواخت به 12 درصد وزنی افزایش داده شد. هر كدام از استوانه ها تا ارتفاع90 سانتیمتری از خاكهای با بافت جدید پر شده بطوریكه 10 سانتیمتر از قسمت تحتانی خاك داخل استوان هها توسط یك سرریز در حالت اشباع نگه داشته شده بود. یك الكترود بعنوان آند (+) در قسمت اشباع و الكترود دیگر بعنوان كاتد (-) در عمق 10 سانتیمتری از سطح خاك نصب گردیدند. خاك داخل استوانه ها به مدت 4 روز تحت تأثیر جریان الكتریكی 60 ولت مستقیم قرار گرفتند و رطوبت آنها بعد از مدت مذكور اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق جابجایی رطوبت بر اثر فناوری الكتروسینتیك بود. نتایج نشان داد كه به ازای یك ولتاژ معین هر چه بافت خاك سنگین تر باشد مقدار رطوبت جابجا شده نسبت به شاهد كه اختلاف پتانسیل الكتریكی به آن اعمال نشده است بیشتر است.
واژه های كلیدی: الكتروسینتیك، جریان الكتریكی، جابجایی رطوبت، خاك

جهت دسترسی به کل مطالب این مقاله فایل Pdf آن را از سایت کشاورزی دانلود نمائید.

http://avasabz.epage.ir/images/avasabz/download_file.gif


نوشته شده توسط مهندس محمود میرزائی چلک در شنبه 18 اردیبهشت 1389 و ساعت 01:27 ق.ظ [+] | نظرات ()
NASA and General Motor take giant leap in robotic technology
 
 NASA and General Motor take giant leap in robotic technology
سازمان فضایی آمریکا با همکاری شرکت جنرال موتورز اقدام به ساخت رباتی کرده است که هم می‌تواند در ماموریت‌های فضایی و هم در ساخت اتومبیل مورد استفاده قرار گیرد.
این ربات فضانورد که توسط مهندسان و دانشمندان جنرال موتورز و مرکز فضایی جانسون ناسا طراحی شده، روبونات-2 یا R2 نامیده شده که از ترکیب دو واژه "ربات" و "استرونات" (به معنی فضانورد) ساخته شده است و نسبت به ربات‌های پیشین سریع‌تر و دارای فناوری پیچیده‌تری است.
شرکت اتومبیل‌سازی جنرال موتورز پیشتر در دهه 60 میلادی در فعالیت‌های فضایی شرکت جسته و در ساخت سامانه‌های ناوبری ماموریت‌های آپولو و ماه‌نورد Lunar Rover مشارکت داشته است.
به گفته رییس مرکز فضایی جانسون ناسا، این ربات‌ها می‌توانند در کنار فضانوردان به کار گرفته شده و یا به مکان‌هایی که برای ارسال انسان پرمخاطره هستند فرستاده شده تا قابلیت‌های بشر در اکتشافات فضایی را افزایش دهند.
این اقدام با توجه به پیشنهاد اخیر باراک اوباما به کنگره آمریکا مبنی بر لغو ماموریت‌های سرنشین‌دار ناسا به ماه می‌تواند جایگزین مناسبی برای انجام مطالعات آزمایشگاهی بر سطح سایر کرات سماوی باشد.
منبع : سازمان فضایی ایران
NASA and General Motors are working together to accelerate development of the next generation of robots and related technologies for use in the automotive and aerospace industries.


نوشته شده توسط مهندس محمود میرزائی چلک در یکشنبه 5 اردیبهشت 1389 و ساعت 01:18 ب.ظ [+] | نظرات ()

برای ساخت یک ربات مسیر یاب باید با سه رشته مکانیک , الکترونیک , کامپیوتر ( برنامه نویسی ) آشنایی مقدماتی داشته باشید.3

                                                      

مکانیک

مکانیک یک ربات مسیر یاب از 4 بخش تشکیل شده است که به برسی هر کدام می پردازیم:
1- شاسی یا بدنه که تمام اجزای ربات مانند برد ها و ... روی آن قرار میگیرد

2- موتور ربات مسیر یاب

3- چرخ ربات مسیر یاب

4- برد سنسور که وظیفه تشخیص خط زیر ربات میباشد

شاسی یا بدنه

این قسمت از مکانیک ربات مسیر یاب که وظیفه نگه داری تمام اجزا و مدار ها بر روی خود میباشد که اجزای ربات بر روی آن بسته میشوند و میتواند یک طلق پلاستیکی یا یک تکه چوب یا یک چیزی که نسبتا سبک باشد و بتواند این اجزا را تحمل کند


موتور یک ربات مسیریاب
یک ربات میتواند از دو نوع موتور استفاده کند که عبارت است از :

DC MOTOR

Steper Motor

شما برای یک ربات مسیر یاب به دو موتور خوب نیاز دارید که یکی برای چرخش به راست و دیگری برای چرخش به چپ که توصیه میشود این موتور ها رو در عقب ربات نصب کنید .

یک ربات باید از موتوری استفاده کند که داری قدرت بالا و دور مناسب باشد که ربات بتواند آن را کنترل کند و از دور خارج نشود و اگر نتوانستید چنین موتوری را تهیه کنید میتوانید از یک آرمیچر اسباب استفاده کنید به شرطی یک عدد گیر باکس بر سر راه آن بزارید که از سرعت آن بکاهد و قدرت آن بیشتر شود ( سرعت موتور های اسباب بازی زیاد و قدرت آنها کم میباشد ).

چرخ ها

                                                 

در ساخت این چنین رباتی باید به چند نکته در مورد چرخ ها توجه کرد که عبارتند از :

?- اندازه قطر چرخ، ?- اندازه عرض چرخ، ?- اصطحکاک چرخ با زمین

1- اندازه قطر یک چرخ باید به اندازه ای باشد که با دور موتور شما هماهنگی داشته باشد چون هرچه قطر چرخ بشتر باشد با یک دور، موتور روبات مسیربیشتری را طی میکند و هر چه قطر آن کمتر باشد با یک دور چرخش موتور ربات مسیر کمتری را طی میکند

2- اندازه عرض چرخ : توصیه میشود اندازه عرض چرخ برای این چنین کاری بین 1 تا 2 سانت انتخاب شود چون اگر بیشتر از این باشد اصطحکاک و وزن آن خیلی زیادی میشود

3- برای اصطحکاک چرخ با زمین میتوانید از نوار چسب برق از طرف چسبندگی به زمین استفاده کنید که این کار لاستیک ها بیشتر به زمین میچسباند و تا حدی میتواند به تعادل ربات کمک کند

چرخ هرز گرد :


 این چرخ که در قست میانی و جلوی ربات نصب میشود تنها وظیفه حفظ تعادل ربات دارد و باید کمترین اصطکاک را با زمین داشته باشد که میتوان از یکه بلبرینگ یا یک عدد ساچمه و یا ... باشد

برد سنسور ( حسگر )

این بخش از ربات که یکی از مهمترین قسمت های یک ربات محسوب میشود و وظیفه تشخیص خط زیر ربات میباشد که باید فاصله استاندارد آن با زمین رعایت شود تا بهترین بازده را دارا باشد

چند نکته که باید در مکانیک ربات رعایت شود :

1- حتما مکانیک ربات محکم بسته شود.

2- اگر از چسب برای بستن استفاده میکنید حتما به همراه بست استفاده شود .

3- برای بستن بردها به بدنه ( شاسی ) حتما از پیچ و مهره یا Spacer  و مهره استفاده کنید

4- برای محکم شدن و جلوگیری شل یا باز شدن اتصالات میتوانید از واشر فنری استفاده کنید .

5- در جاهایی که ممکن است پیچ و مهره باعث اتصالات بین قطعات شود میتوانید از واشر فیبری استفاده کنید .نوشته شده توسط مهندس محمود میرزائی چلک در چهارشنبه 7 مرداد 1388 و ساعت 12:36 ق.ظ [+] | نظرات ()
»» مساحی و نقشه برداری با کمترین خطا در کمترین زمان بدون مراجعه به زمین زراعی»» چرا زنبورها پس از نیش زدن می میرند ؟»» خواص دارچین چیست؟»» زنگ زرد»» NOD32 Antivirus v5.0.84.0»» معجزه خداوند در قرآن کریم سبب گرایش دانشمند مشهور آمریکایی به دین اسلام»» فراخوان مقاله اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور»» کشت خیار گلخانه ای »» الگوهای توسعه كشاورزی»» آزولا»» خواص دارویی گیاه بومادران»» پرورش بن سای bonsai »» تقویم سال 1390»» نحوه كاشت درختان سردسیری (سیب ، مو ، گردو ، گلابى ، زردآلو ، بادام ، هلو)»» نرم افزار خوشنویسی میرعماد»» برنامه مدیریت مطب،كلینیك،درمانگاه ، آزمایشگاه و پذیرش بیمارستان و تهیه دیسكت بیمه»» NOD32 Update backupper V 0.1»» شطرنج محمود میرزائی چلك ورژن 0.1»» مرجع كامل خطاهای مودم»» آبخیز داری»» چکیده مقاله»» کشاورزی دقیق چیست ؟ »» کاربرد سیر درصنایع رب گوجه»» سبزی بولاغ اوتی خاصیت ضد سرطانی فوق العاده دارد»» بزرگترین حشرات دنیا»» عجیب‌ترین پروژه مهندسی کشاورزی جهان»» کشف خواص کنگردر پیش گیری ازگرفتگی عروق»» جزوه درس کانل های آبرسانی»» زنگ زرد گندم »» اندازه گیری رطوبت (Hygrometer)
Copyright © 2007- www.avasabz.tk

بورس لباس زنانه ماوی
نظر شما در مورد مطالب سایت؟

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic